Poplatek za psa a poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2022

Poplatek za psa a poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2022
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky. 
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
za jednoho psa 100,- Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,- Kč,

 
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Poplatek ve výši 500 Kč platí:
- každá fyzická osoba přihlášená v obci
- vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce
Od placení poplatku jsou osvobozeny:
- třetí a další dítě mladší patnácti let v rodině
- děti narozené v aktuálním roce

SPLATNOST  POPLATKŮ
Poplatky ze psů i za odpad jsou splatné jednorázově a to nejpozději

30.4.2022

ZPŮSOBY PLACENÍ POPLATKŮ
Poplatky můžete zaplatit:
- přímo do pokladny obecního úřadu v hotovosti v úřední dny pondělí a středa dopoledne
- bezhotovostní platbou na účet č. 28927641/0100
- komunální odpad    var. symbol  1345XX místo XX doplňte Vaše číslo popisné.
- poplatek za psa      var. symbol  1341XX místo XX doplňte Vaše číslo popisné.

Pro bližší informace můžete volat na tel. 546441322.